Historik

Historik

Föreningen bildades i början av 1990-talet på uppmaning av dåvarande generaldirektören för Räddningsverket Lennart Mylback. På den tiden fanns det enbart en förening för våra tre största städer och en förening för städer med 100 000 invånare.

Lennart menade på att det inte fanns något bra forum för att tillvara specifika frågor för övriga kommuner och Räddningstjänstens Glesbygdsklubb bildades vilken sedemera bytte namn till RRB.

Vi har idag medlemmar från både stora och små räddningstjänster och förbund.