RRB bildades 1994 och har sedan dess verkat för att ena sveriges räddningstjänster i frågor som primärt rör räddningstjänster i glesbygd. Syftet med föreningen är att, genom kunskapsutbyte, omvärldsbevakning samt att tillvarata kommunernas intressen gentemot centrala myndigheter, organisationer, lagstiftare samt andra, bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

På våra sidor kan du läsa mer om vår verksamhet och vad som är på gång.


Besök gärna Sveriges frivilliga brandkårers hemsida: www.frivilligbrand.nu

 

forstasidan23

 

Webmaster login!